Terms and Conditions

Terms and Conditions หรือ ข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซต์ ufabetting8m3.com จะถูกแบ่งออกเป็นข้อ ๆ ซึ่งกฎและข้อบังคับใช้ที่ทางเว็บไซต์กำหนดเอาไว้ ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีการบังคับใช้ไว้อย่างชัดเจนโดยจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ในการเข้าใช้บริการกับเรามีดังนี้

  1. การเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ufabetting8m3.com ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  2. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabetting8m3.com เป็นของ ufabetting8m3.com แต่เพียงผู้เดียว ผู้อื่นไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาต
  3. ufabetting8m3.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงเนื้อหาและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ผู้ใช้บริการต้องทำตามกฎและข้อบังคับที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน เป็นต้น
  5. ข้อบังคับและเงื่อนไขทั้งหมด จะถูกควบคุมด้วยกฎหมาย หากผู้ใช้บริการทำผิดกฎข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกไต่สวนด้วยกฎหมาย
  6. หากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทาง contact@ufabetting8m3.com
  7. เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของผู้ใช้บริการ หากมีการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  8. ผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยการสมัครสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อบังคับ จะถูกยกเลิกสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. หากคุณละเมิดข้อตกลงนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  10. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ
สมัครสมาชิก